Απολυτίκιο Αγ. Γρηγορίου Επ. Νύσσης - 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article