Απολυτίκιο Αγ. Κλαυδίου, Διοδώρου - 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article