Απολυτίκιο Aγ. Θεοδώρου του Τήρωνος - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article