Απολυτίκιο των Σφαγηασθέντων Νηπίων - 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article