Απολυτίκιον Άγ. Ιακώβου του Πέρση - 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article