Απολυτίκιο του Αγ. Ξενοφώντος - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article