Απολυτίκιο Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου - 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article