Απολυτίκιο της Γεννέσεως του Χριστού - 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article