Απολυτίκιο του Αγ. Αρτέµονος - 24 ΜΑΡΤΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article