Απολυτίκιο της Αγ. Ξένης - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article