Απολυτίκιο του Αγ. Αγαθάγγελου - 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article