Απολυτίκιο Μνήμης Ευρεθέντων Μαρτ. - 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article