Απολυτίκιο Αγ. Μαξίμου του Ομολογιτού - 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article