Απολυτίκιο της Αγ. Ιουλιανής - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article