Απολυτίκιο Αγ. Λέοντος Π. Ρώμης - 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article