Απολυτίκιο του Αγ. Σεβαστιανού - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article