Απολυτίκιο του Αγ. Αντωνίου - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article