πολυτίκιο Αγ. Χριστοδούλου εν Πάτμω - 16 ΜΑΡΤΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article