Απολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Καλυβίτου - 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article