Απολυτίκιο Αγ. Ελευθερίου - 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article