Απολυτίκιο Αγ. Μελετίου Πατρ. Αντιοχ. - 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

  

Commenter cet article