Απολυτίκιο Αγ. Θεοδοσίου - Κοινοβιάρχου - 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article