Απολυτίκιο της Σύλληψης Αγ. Άννης - 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article