Απολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου - Στρατηλάτου - 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article