Απολυτίκιο Αγ. Παρθενίου Επ. Λαμψάκου - 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article