Απολυτίκιο Συνάξεως Ιωάννου του προδρ. - 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article