Απολυτίκιο της Αγ. Συγκλητικής - 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article