Απολυτίκιο του Αγ. Σάββα του Ηγιασμένου - 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article