Απολυτίκιο του Αγ. Θεοκτίστου - 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article