Απολυτίκιο Υπαπαντής του Σωτήρος - 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article