Απολυτίκιο του Προφήτου Αββακούμ - 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article