Απολυτίκιο Αγ. Βασιλείου - 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Publié le par Père Jean-Pierre

Commenter cet article